Tomtplanering till villaägare. Upplands Väsby Stockholm

Behöver du hjälp med tomtplanering i Stockholm? Den här villaägaren på Optinimusvägen i Upplands Väsby ville se till så att deras nyköpta villa skulle kunna uppnå sin fulla potential, och anlitade därför oss för att kunna dra nytta av våra teoretiska och estetiska kunskaper. Vi gick över vad kunden ville kunna uppnå, och planerade jobbet därefter, innan vi skred till verket. Jobbet innefattade såväl terrassering som anläggning av stenmur, och kunden blev riktigt nöjd med det slutgiltiga resultatet.