Stenläggning i trädgården - vi har rätt kompetens

Vackert stensatt gång

Vi har inte bara yrkeskunskap inom stenläggning, utan vi kan även hjälpa dig att planera uppbyggnaden av hela trädgården så den får liv. Vare sig det gäller stensättning vid villa i Bromma eller en innergård för en bostadsrättsförening så har vi rikligt med erfarenhet för att utföra jobbet. Vad gäller planeringen behövs bra kunskap om de olika stenarterna för att få en levande trädgård och vi ger dig inspiration vid stensättning av din tomt.

Välj mellan olika stenarter

Stenläggning i trädgård kräver en omfattande planering och då vi på Vi har en lång erfarenhet av både stenar och plattor kan din dröm om det levande trädgårdslandskapet förverkligas. Valet av sten är beroende på vart den skall sättas. Mönster, material och färg måste matcha miljön i trädgården. Det finns många valmöjligheter:granit, kalksten, skiffer och sandsten är några naturstenar som alla har sina specifika egenskaper.

  • Vi sköter all planering
  • Vi ger liv åt din trädgård
  • Vi har god kunskap om olika materials egenskaper