Stenläggning Garageuppfart. Ormsta i Vallentuna

Stenarbeten vid läggning av ny marksten vid uppfart intill garage för smidig övergång intill gräsmatta och altandäcket i Ormsta. Plattläggningen ägde rum på Lindholmsvägen i Vallentuna, norr om Stockholm.