Stenläggning Garageuppfart. Ormsta i Vallentuna

Stenarbeten vid läggning av ny marksten vid uppfart intill garage för smidig övergång intill gräsmatta och altandäcket i Ormsta. Plattläggningen ägde rum på Lindholmsvägen i Vallentuna, norr om Stockholm.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *