Hur mycket underarbete krävs vid stensättning?

Sittgrupp på en stenlagd uteplats

Många som hör av sig till Stensättare Stockholm har frågor om mängden underarbete som krävs vid stenläggning. Svaret är att för att få ett hållbart resultat är det viktigt att inte fuska med förarbetet. Underlaget måste förberedas och jämnas till på ett korrekt sätt. Schaktning förbereder för det understa bärlagret. Det är det lager som säkerställer att din stensättning får en stabil och bärande grund att vila på. Bärlagret tjälar inte och krossmaterialet är dränerande. Tjockleken på bärlagret avgörs av vilken typ av yta det ska ligga under och hur stor tyngd det behöver tåla.

Sättlagret är en viktig del i underarbetet

När bärlagret kommit på plats är det dags för sättlagret. Det är mer lättarbetat än bärlagret och består av ett finkornigt krossmaterial som benmjöl. När man ska lägga marksten är en riktlinje att sättlagret ska vara ungefär fem centimeter tjockt. Ovan på det här lagret vilar sedan fogen och själva plattorna. Det är värt att notera att förarbetet varierar beroende på vilken sorts sten du valt till din stenläggning.