Dränering & Trädgårdsrenovering. Väsby

Omfattande renoveringsarbeten av trädgård vid villatomt i bostadsområdet Kairo i Upplands Väsby. 
Markförlagt stuprörsavlopp.
Husränering runt fastigheten pga. fuktskador och möge.
Anläggning av Tomrör för elkabel.
justering av entregång
Uppgrusning för två grunder platta på mark 2x 15 kvm
Gräsmattor behövs rullas ut på fastigheten
Stensättning av Trädgårdsplattor. Hårdgjord yta för husbil.
Borttagning av häck. Bygge av stödrur mellan två fastigheter. Runsvägen i Väsby, Norra Stockholm.
 
 

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *