Bygge stödmur. Spånga

Anläggning av förberande grävarbeten när våra anlägare skulle bygga en stödmur till fastighetsägare av 2-plans hus i Bromsten på Cervins väg. Vår stenläggningsfirma körde detta markjobb ihop med en en trevlig anläggningsfirma som bygger stödmur i Stockholm till såväl företag och privatpersoner. Markarbetena och stensättningen i Spånga, norra Stockholm.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *