Bygge stödmur. Spånga

Anläggning av förberande grävarbeten när våra anlägare skulle bygga en stödmur till fastighetsägare av 2-plans hus i Bromsten på Cervins väg. Vår stenläggningsfirma körde detta markjobb ihop med en en trevlig anläggningsfirma som bygger stödmur i Stockholm till såväl företag och privatpersoner. Markarbetena och stensättningen i Spånga, norra Stockholm.