Anläggning Stenmur Villaäagare, Östra Jakobsberg Järfälla

På Folkungavägen i Östra Jakobsberg i Järfälla finns en villa som kännetecknas av stora fönster för ljusinsläpp, men som trots det har en bra energiprestanda. Ägaren hörde av sig till oss för att hon ville ha en stenmur vid sina planteringar. Med stenmurar finns det utmärkta möjligheter att på ett prydligt sätt skapa höjdskillnader i en trädgård, vilket kan påverka både utseendet och hur trädgården kan användas. Höjdskillnaden kan skapas med skottkärra eller dumper. Våra erfarna medarbetare utförde murningen utifrån kundens önskemål och hon var nöjd med att kunna planera sina planteringar på ett nytt sätt efter detta.

Är du i behov av en stenmur i trädgården i Stockholm? Vårt murarföretag kan stå för arbetet! Läs mer här.